El jaciment del Taratrato es troba a uns 15 km a l’oest de la població d’Alcañiz, sobre un petit turó a l’esquerra de la N-232. S’hi accedeix per una pista de terra de poc menys d’un kilòmetre que surt entre els kilòmetres 148 i 149 d’aquesta carretera [a l’esquerra en direcció Saragossa]. El poblat va ser habitat entre els segles V i IV a.n.e. i va ser destruït per un incendi.

Excavat completament entre els anys 1924 i 1925, es tracta d’un poblat estructurat al voltant d’un carrer central. Als laterals del carrer hi trobem una quarantena de cases de planta rectangular, la paret posterior de les quals conformava la muralla del poblat. L’accés es realitzava pel cantó oriental del turó, on hi havia una imponent torre quadrangular que defensava l’entrada al poblat. Aquest era dedicat de manera casi exclusiva a les activitats agrícoles cerealístiques, si hem de fer cas a les múltiples troballes de molins, presents en casi totes les habitacions. Restes de ceràmiques gregues poden parlar també d’activitats comercials, probablement a canvi d’aquests excedents de cereal.

 

+info a Internet:

 

Iberos en Aragon: El Taratrato

Patrimonio Cultural de Aragón: El Taratrato, Alcañiz

Fundación Quílez Llisterri: Yacimiento de El Taratrato

Què més visitar pels voltants…

Fitxa tècnica

Distancia: 66,6 km
Trigues en arribar: 50 minuts
Població: Alcanyís
Com arribar-hi:

Veure ruta

El yacimiento del Taratrato se encuentra a unos 15 km al oeste de la población de Alcañiz, sobre una pequeña colina a la izquierda de la N-232. Se accede por una pista de tierra de poco menos de un kilómetro que sale entre los kilómetros 148 y 149 de esta carretera (a la izquierda en dirección Zaragoza). El poblado fue habitado entre los siglos V y IV a.n.e. y fue destruido por un incendio.

Excavado completamente entre los años 1924 y 1925, se trata de un poblado estructurado alrededor de una calle central. En los laterales de la calle encontramos una cuarentena de casas de planta rectangular, la pared posterior de las que conformaba la muralla del poblado. El acceso se realizaba por el lado oriental de la colina, donde había una imponente torre cuadrangular que defendía la entrada al poblado. Este era dedicado de manera casi exclusiva a las actividades agrícolas cerealísticas, si hemos de hacer caso a los múltiples hallazgos de molinos, presentes en casi todas las habitaciones. Restos de cerámicas griegas pueden hablar también de actividades comerciales, probablemente a cambio de estos excedentes de cereal.

 

 

+info a Internet:

 

Iberos en Aragon: El Taratrato

Patrimonio Cultural de Aragón: El Taratrato, Alcañiz

Fundación Quílez Llisterri: Yacimiento de El Taratrato

Qué más visitar en los alrededores…

Ficha técnica

Distancia: 66,6 km
Tadas en llegar: 50 minutos
Población: Alcañiz
Cómo llegar:

Ver ruta